Pressmeddelande

Öppet brev till Radio Ashtis styrelse

Anledning till brevet

Angående Radio Ashtis program den 10 mars 2024.

KRF:s ställningstagande

Kurdiska riksförbundet i Sverige avstår från den del av programmet som gäller KRF:s aktiviteter.

Kritik mot Radio Ashtis program

Vi fördömer Radio Ashtis programledare och hans sätt att leda programmet, långt borta från journalistik.

Värdering av journalistisk etik

Vi värdesätter journalistisk etik och opartiskhet, vilket inte verkar ha respekterats i detta fall.

Innehållet i programmet

Programmet innehöll inslag om kurder i diasporan och deras aktiviteter kring Newrozfirandet 2024.

Deltagare i programmet

Inga representanter från Kurdiska riksförbundet i Sverige var närvarande i programmet.

Programmet hade tre deltagare och en programledare.

De hade diskuterat Kurdiska riksförbundet i Sveriges aktiviteter för Newroz och Minnesstunden för Halabja.

Kurdiska riksförbundets ståndpunkt

KRF:s medvetenhet om politiska problem

KRF:s är medvetet om att olika grupper vill dra in oss i deras politiska problem, men vi har tagit avstånd från och kämpat mot sådana försök och handlingar.

KRF:s vilja att arbeta med alla kurdiska grupper

KRF:s kan arbeta och vill arbeta med alla kurdiska grupper.

Kurdiska riksförbundets ståndpunkt

De som accepterar den kurdiska nationella flaggan, ett självständigt Kurdistan och så länge deras handlingar gynnar det kurdiska folket.

En paneldeltagares uttalande

En av paneldeltagarna har uttalat sig som representant för KRF:s

Ingen får uttala sig för KRF:s räkning.

Ingen får uttala sina egna eller sin organisation/grupps åsikter som Kurdiska riksförbundets åsikter.

KRF:s har verkat i Sverige i över 40 år och fattar sina egna beslut.

KRF:s är en självständig organisation inom det civila samhället.

Newroz firandet

KRF:s verkställande utskott tog beslutet att inte fira Newroz i en stor festlokal på grund av ekonomiska skäl, inte på grund av att det är ramadanmånad.

Newroz är en del av vår nationella identitet och har alltid firats, och vi kommer att fira den alltid.

Vi kunde inte fira Newroz under 2020–2022 på grund av pandemin.

KRF:s har beslutat att fira Newroz i Järva Folkets Park/ Eggebygård den 20 mars 2024 tillsammans med flera andra kurdiska organisationer.

Minnesstund för Halabja

När det gäller Halabja ska KRF:s anordna minnesstund i riksdagen den 14 mars och i Adolf Fredriks kyrka den 15 mars, tillsammans med flera andra kurdiska organisationer.

Krav på förklaring och ursäkt

KRF:s kräver från Radio Ashtis styrelse en förklaring och en officiell ursäkt.

Berzan Kockaya

Ordförande för Kurdiska riksförbundet i Sverige

Den 11 mars 2024

Du kanske också gillar

Kommentarerna är stängda.