Minna

Grattis på 63 årsdagen av september revolutionen

Grattis på 63 årsdagen av september revolutionen

Idag vi ska vi hedra och minnas en sann revolutionär, en symbol för frihet och en stor ledare – Mela Mistefa Barzani. För 63 år sedan tände han frihetsfacklan som förenade alla religiösa och etniska grupper som bor i Kurdistan i kampen mot BAAS-regimen och ockupationsmakten

Mela Mistefa Barzani var en modig och djärv ledare som inte bara hade kraften att förändra, utan också modet att göra det.
Han insåg att för att uppnå sann frihet och rättvisa i Kurdistan behövde människorna enas, oberoende av sina religiösa och etniska bakgrunder. Han förenade kurdiska kristna, muslimer och jäzidier, och skapade en stark front för befrielse.

Hans vision om ett fritt Kurdistan, där alla individer kan leva sina liv i harmoni och värdighet, väckte en flammande glöd i varje kurds hjärta. Han visade att trots alla skillnader och olikheter kan vi alla kämpa för samma mål – frihet och rättvisa. Han stod upp mot en förtryckande och
ockupationsmaktens regim och visade världen att kurderna inte skulle acceptera något annat än sin egen frihet.

Mela Mistefa Barzani var en inspirerande ledare som inte bara talade, utan även agerade. Han var inte rädd för att ta risker och möjligtvis offra sitt eget liv för sitt folk. Genom sin mod och beslutsamhet lyckades han mobilisera och organisera folkets revolutionära krafter. Han kämpade för rättvisa och frihet för kurderna,

Denna frihetsfackla, som Mela Mistefa tände för 63 år sedan, brinner fortfarande idag. Den brinner i varje kurds hjärta och inspirerar oss att fortsätta kämpa mot förtryck och ockupationsmakten
Den påminner oss om vikten av att enas och ta ställning mot orättvisa. Den påminner oss om att varje individ kan göra en förändring, oavsett vilken bakgrund de kommer ifrån.

Låt oss därför hedra Mela Mistefa Barzani genom att låta frihetsfacklan brinna även i våra hjärtan. Låt oss inte glömma hans mod och beslutsamhet när vi kämpar för våra grundläggande rättigheter och frihet. Låt oss vara enade och kämpa mot alla former av förtryck och ockupationsmakten

Mela Mistefa Barzani gav oss en arv av kamp och mod. Låt oss bära detta arv vidare och kämpa för en framtid där alla människors rättigheter, oavsett religiös eller etnisk tillhörighet, erkänns och värderas. Låt oss aldrig tappa hoppet eller ge upp strävan efter frihet och rättvisa.
Tillsammans är vi starka och tillsammans kommer vi att se en bättre framtid för Kurdistan.

Lenge leva kurdiska demokratiska partiet
Lenge leva pêşmerge

Kurdiska riksförbundet I Sverige

Du kanske också gillar

Kommentarerna är stängda.