KRF:s Hälsningar

Till: TDK-Tevger och PAK

Till: TDK-Tevger och PAK

Vi vill ta tillfället i akt att skicka er våra varmaste gratulationer för er samverkan och ert gemensamma mål att arbeta för det kurdiska folket. Det är enastående att se hur två kurdiska partier har gått i hop och beslutat sig för att samarbeta för att uppnå en starkare och bättre framtid för det kurdiska samhället.

Era ansträngningar att bygga broar och överkomma eventuella olikheter är verkligen beundransvärda. Genom att lägga era politiska skillnader åt sidan och fokusera på det som förenar er, visar ni prov på enastående ledarskap och en djup förståelse för betydelsen av enad front.

Vi hoppas innerligt att er samverkan kan bli en vägvisare för andra kurdiska partier runtom i världen. Ert exempel visar på vikten av enighet och samarbete i kampen för kurdiskt självbestämmande och förbättrad situation för det kurdiska folket. Genom att arbeta tillsammans kan ni uppnå mer än om ni står ensamma.

Vi önskar er all framgång i era gemensamma strävanden. Må er samverkan ge fruktbara resultat och vara till förebild för andra. Fortsätt att kämpa för era ideal och värden, och låt er samverkan vara en symbol för enhet och framsteg för hela det kurdiska samhället.

Stort grattis och lycka till!

Med vänliga hälsningar,
Kurdiska riksförbundet I Sverige
Berzan Kockaya
28.07.2023
Stockholm

Du kanske också gillar

Kommentarerna är stängda.