KRF:s Hälsningar

Gratulation

Gratulation

Med anledning av 77-årsdagen av bildandet av Kurdistan demokratiska partiet, gratulerar vi ledningen och alla medlemmar och anhängare av KDP

Kurdiska Demokratiska Partiets i södra Kurdistans framgångsrika 77-årsjubileum – en hyllning till historiska framgångar och utmaningar.

KDP, som grundades 1946, är ett viktigt politiskt parti i Kurdistan regionen i södra Kurdistan. Partiet har spelat en avgörande roll för att skydda och främja kurdiska intressen genom åren. Genom sitt arbete har KDP bidragit till att upprätthålla en stark kurdisk identitet.

Vi hedrar Mustafa Barzani och hans vänner som grundare av det kurdiska demokratiska partiet (KDP). Mustafa Barzani var en framstående och respekterad kurdisk ledare som kämpade för det kurdiska folkets rättigheter och självständigheten.

Under sin ledning lyckades KDP mobilisera och organisera kurdiska krigare för att försvara kurdiskt territorium och bekämpa tyranniska regimer i Irak. Mustafa Barzani och hans vänner visade mod och beslutsamhet i sina strävanden för ett självständigt Kurdistan.

Vi vill ta tillfället i akt att hedra och minnas alla våra hjältar – de modiga män och kvinnor som har kämpat och offrat sina liv för vårt land.

Vi hedrar Mustafa Barzani och hans vänner för deras modiga insatser. Deras arv lever vidare i det kurdiska samhället och deras bidrag bör bli ihågkomna och beundras. Deras oförtröttliga kamp, uppoffringar och beslutsamhet har varit den hörnsten som har hållit Kurdiska Demokratiska Partiet starkt genom åren.

Kurdiska Demokratiska Partiet firar stolt sin 77-årsdag och reflekterar över det väsentliga arvet av framgångar och svårigheter som har kännetecknat dess historia. Partiet hyllar sina kämpande medlemmar och hedrar de tappra martyrer som förlorade sina liv i strävan efter kurdiskt självbestämmande och demokrati.

Sedan grundandet 1943 har Kurdiska Demokratiska Partiet stått som en stark förkämpe för rättigheterna för den kurdiska befolkningen i södra Kurdistan och kämpat envist för deras frihet och politiska representation. Partiet har spelat en viktig roll i att utforma och upprätthålla en demokratisk plattform för kurder i södra Kurdistan och har kontinuerligt arbetat för att trygga deras rättigheter och välfärd.

Genom åren har partiet mött betydande utmaningar och prövningar. På grund av sitt uppriktiga engagemang för ett självständigt Kurdistan och demokratiska värderingar har Kurdiska Demokratiska Partiet ofta ställts inför hot och aggressioner. Trots dessa svårigheter har partiet förblivit

motståndskraftigt och motiverat att fortsätta kämpa för sina ideal och för den kurdiska befolkningens rättigheter.

Vi ser fram emot en framtid där Kurdiska Demokratiska Partiet fortsätter att främja demokrati, social rättvisa och mänskliga rättigheter för den kurdiska befolkningen i södra Kurdistan och för hela Kurdistan. Genom att bevara vårt kulturarv och kämpa för rättvisa, KDP kommer att fortsätta vara en viktig aktör i arbetet för att forma en bättre framtid för vårt folk.

KDP kämpar för ett självständigt Kurdistan, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter för den kurdiska befolkningen i södra Kurdistan.

KDP genom sitt arbete har partiet placerat sig som en av de mest inflytelserika krafterna för kurdisk politisk representation och frihet

Länge leve Kurdiska Demokratiska Partiet

Berzan kockaya

Ordförande i Kurdiska riksförbundet I Sverige

Du kanske också gillar

Kommentarerna är stängda.