Minna

Vi minns med sorg och vrede folkmord mot Yezidi kurder 2014.08.03

Vi minns med sorg och vrede folkmord mot Yezidi kurder 2014.08.03

ISIS folkmord mot yazidi kurder 2014 var en av de mest grymma och oförsonliga massakrerna i modern tid. Under denna händelse begick ISIS systematiskt etnisk rensning, våld och massakrer mot yazidiska kurder i södra Kurdistan.

Det är viktigt att förstå att detta folkmord hade en djup rot i ISIS extremistiska ideologi. Deras hat och intolerans mot minoritetsgrupper, särskilt yazidiska kurder, drev dem till att begå sådana fruktansvärda handlingar. Tusentals yazidiska män, kvinnor och barn blev offer för kidnappning, sexslaveri, tortyr och massmord.

Den internationella gemenskapens svar på ISIS folkmord var långsam och otillräcklig. Det var inte förrän senare, när världen blev medveten om de ohyggliga brotten som begicks, som åtgärder vidtogs. Det är ett kollektivt misslyckande av världssamfundet att inte agera snabbare och kraftfullare för att skydda de som drabbades.

Vi måste också komma ihåg och hedra offren för detta folkmord och deras familjer. Deras smärta och lidande är obeskrivligt, och det är vår skyldighet att inte bara fördöma förövarna utan också arbeta för att ge stöd och rättvisa till de överlevande. Vi måste se till att de skyldiga ställs inför rätta, och att offer och överlevande får den hjälp och upprättelse de förtjänar.

Det yazidiska folket har genomlevt oerhörda prövningar och visat en oöverträffad styrka och motståndskraft. Vi måste fortsätta att stå vid deras sida och stödja deras kamp för att övervinna denna tragedi och återuppbygga sina liv och samhällen. Vi får aldrig glömma vad som hände 2014, och vi får aldrig tillåta att en sådan grymhet upprepas igen.

Det internationella samfundet måste ta lärdom av detta folkmord och arbeta tillsammans för att förebygga och bekämpa extremism och våld mot minoritetsgrupper runt om i världen. Vi måste stå enade och orubbliga i vårt försvar av mänskliga rättigheter och värderingar som främjar fred, tolerans och respekt för alla.

Må de som miste sina liv i denna tragedi vila i frid.

Kurdiska riksförbundet i Sverige

Berzan Kockaya

ordförande

Du kanske också gillar

Kommentarerna är stängda.