Pressmeddelande

Vi hedrar Mam Jalal Talabani

Vi hedrar Mam Jalal Talabani

På sexårsdagen av Mam Jalal Talabanis bort gång, hedra vi hans minne och hylla hans enastående insatser. Mam Jalal var en framstående politiker och en älskad ledare, som dedikerade sitt liv till att kämpa för Kurdistans frihet.

Under sin långa politiska karriär arbetade Mam Jalal oförtröttligt för att främja kurdernas rättigheter och säkerställa deras självständighet. Han var en stark förespråkare för demokrati och mänskliga rättigheter och kämpade energiskt för att skapa en fredlig och rättvis framtid för sitt folk.

Mam Jalal var också välkänd för sitt starka ledarskap och förmågan att ena människor. Han var en visionär som såg bortom politiska gränser och arbetade för att bygga broar mellan olika grupper och samhällen.

Det är en tid för att hylla hans kamp för frihet och beundra hans outtröttliga engagemang för kurdiskt självbestämmande. Vi ska hedra hans minne genom att fortsätta kampen för rättvisa och frihet som han så modigt ledde.

Mam Jalal Talabani kommer aldrig att glömmas bort. Låt oss använda hans inspirerande exempel för att fortsätta sträva efter vår dröm om ett fritt, enat och blomstrande Kurdistan.

Vi hedrar Mam Jalal Talabinis minne och förnyar vårt åtagande att fortsätta arbeta för Kurdistans frihet.

Må hans ande vila i frid.

Kurdiska riksförbundet i Sverige

Du kanske också gillar

Kommentarerna är stängda.