Allmänt

Grattis på Internationella dagen för lärare

Grattis på Internationella dagen för lärare

Kurdiska Riksförbundet vill med glädje och stolthet gratulera alla lärare runt om i världen på Internationella Lärare dagen. Det är en dag för att uppmärksamma och hylla lärarprofessionen samt värdesätta det viktiga arbete som lärare utför för att utbilda och forma nästa generation.

Vi vill särskilt lyfta fram de kurdiska lärarna i norra, Västra och östra Kurdistan, som i framför allt svåra förhållanden och under förtryck gör en hedervärd insats för att bevara och främja det kurdiska språket. Dessa modiga lärare är en grundläggande del av Kurdistan och kämpar aktivt för att förmedla kunskap, kultur och språk till de unga kurderna.

Vi inser att kurdiska lärare ofta står inför utmaningar och svårigheter på grund av den pågående ockupationen och förtrycket. Trots detta fortsätter de envist att arbeta för att stärka kurdisk identitet, öka medvetenheten om den kurdiska kulturen och återuppliva kurdiska språket hos den unga generationen.

Deras hängivenhet och engagemang för att utbilda och inspirera är en källa till stor inspiration för oss alla. Vi är djupt tacksamma för deras insatser och vill härmed uttrycka vår uppskattning för deras oundvikliga arbete i kurdiska samhällen. De är sanna hjältar som förtjänar vår respekt och erkännande.

På Internationella Lärare dagen uppmanar vi samhället att reflektera över betydelsen av utbildning och de lärare som banar väg för en bättre framtid. Vi kommer att fortsätta att stödja våra kurdiska lärare och arbeta för att skapa de bästa förutsättningarna för deras undervisning och fortsatta utveckling.

Tillsammans kan vi forma en framtid där alla lärare får det erkännande och stöd de förtjänar. Låt oss fira lärarens betydelse och sträva efter mera framgång inom utbildning till förmån för våra samhällen.

Grattis på Internationell lärare dagen

Kurdiska Riksförbundet i Sverige

 

Du kanske också gillar

Kommentarerna är stängda.