AktivitetNyheter om Aktiviteter

HUNDRA ÅR SEDAN DET KURDISKA SPRÅKET FÖRBJÖDS

Söndagen den 3 mars är det hundra år sedan den turkiska regeringen antog ett dekret som förbjöd kurdiska skolor, föreningar och medier. Samma dag antogs den turkiska republikens första författning där kurdernas existens och språk nekades. För att ge stöd till det hotade kurdiska språket anordnades en manifestation idag måndagen den 4 mars mellan 13.00 – 14.30 på Kurdiska Biblioteket i Alvik (Gustavslundsvägen 170) i Stockholm. Journalisten och författaren Kurdo Baksi är arrangör och genomför manifestationen i samarbete med Kurdiska Riksförbundet i Sverige och Kurdistans Kvinnoförbund. Medverkande Patrik Hadenius, språkvetare, publicist Martin Kaunitz, förläggare Elisabeth Löfgren ordförande i Fängslade författares kommitté. Svenska PEN, Kemal Görgü svensk-kurdisk skådespelare, Seyran Duran, ordförande Kurdistans Kvinnoförbund Berzan Koçkaya, ordförande Kurdiska Riksförbundet Vildan Tanrikulu, svensk-kurdisk lexikonöversättare Serkan Birûsk författare och representant för Kurdiska PEN i Sverige.

Berzan Kockayas tal.
Det är skenavrättning av det kurdiska språket i Kurdistan Bakur av turkar.
Vi ska inte glömma att kurder har bott i Kurdistan i 50-60 tusen år och har genom historien grundat många stater och imperier. Andra språk har förändrats, men kurdernas språk har alltid förblivit detsamma och påverkades inte av andra.
Kurdologer som exempelvis Dr. Kamûran Berwarî från avdelningen för kurdologi vid Duhokuniversitetet visar att kurdiska som språk uppstod för 6000 år sedan eller ännu äldre.
VI LÄSER FEQÎ TAYRAN, VI LÄSER Ahmedê Xanî.
Vi vet att kurdiska har undervisats i medresor (madrassor) i Kurdistan under flera hundra år, inklusive de tidiga åren av Republiken Turkiet.
Eftersom det fortfarande är förbjudet att tala kurdiska i det turkiska parlamentet, när kurdiska riksdagsledamöter använder några kurdiska ord, antecknas det som ”X” i protokollen. Numera har detta ändrats och det står för ”ett otydligt språk” eller ”ett okänt språk”. Kan lagen verkligen förbjuda eller döda ett levande språk? Språket är som en levande organism. Det är därför lika omöjligt att påstå att en levande organism inte lever med en rättsregel som det är att förbjuda ett språk med lag och därmed döda det. Därför, precis som en levande varelse faktiskt lever, är det omöjligt att förbjuda ett språk som används av en grupp både skriftligt och muntligt så länge den gruppen finns. Därför, även om de anstränger sig för att döda ett språk eller en kultur genom rättsregler, kommer målet inte att kunna uppnås så länge språket används av en grupp både skriftligt och muntligt.
Kurdiska kommer att överleva så länge den används, skriftligt och muntligt. Kurdiska förbjöds 1924 och (artikel 41) i förändringslagen för öste Islah-planen (förbättring-plan) främjar marknaderna och byarna.
I Turkiet förbjöds kurdiska efter 1924, och böter gavs per ord för de som talade kurdiska på marknaden. Kurdiska barn har inte fått sin utbildning på sitt modersmål på cirka 100 år.
Miljontals kurdiska barn tvingas lära sig turkiska i skolan och assimileras med ett språk som de kämpat mot. Denna kulturella assimilering har påverkat miljontals kurdiska barns framgång i universitetsstudier negativt. Från 1920-talet till 1930-talet straffades handlare för varje kurdiska ord de använde. Elever som fångades med att tala kurdiska i skolan bestraffades, och från 1960-talet öppnades turkisktalande internat för att skilja eleverna från sina kurdiska släktingar och för att turkifiera den kurdiska befolkningen. Turkiska historiker började genom vetenskapliga studier som inte lämnar några tvivel om att kurderna egentligen är turkar och att de är ”Bergsturkar”. Böckerna, som var gratis för universitetsprofessorer, elever och journalister, placerades också i utbildningsinstitutionernas bibliotek. Argument som lagen fram för att kurderna hade migrerat från Centralasien i det förflutna förnekades existensen av en kurdisk nation.
Låt oss titta på artikel 66 i konstitutionen.
Den säger ”Var och en som är medborgare i den turkiska staten är turk.” Användningen av kurdiskan, deras kläder, kultur och kurdiska namn förbjöds, och kurdiska bosättningar var under belägring. ”Kurdistan” eller ”kurdiska” ord förbjöds officiellt av den turkiska regeringen. Kurdiskan förbjöds officiellt i offentligt och privatliv igen efter militärkuppen 1980.
Från 1920-talet till 1960-talet började termen ”Bergsturkar” användas för kurderna av general Abdullah Alpdoğan och användes ursprungligen för att beskriva ett folk som bodde i bergen, talade en turkisk dialekt och inte använde sitt eget språk.
Kazım Karabekir, en tidigare armégeneral under befrielsekriget, sa att kurderna i Dersim faktiskt var assimilerade turkar och att deras turkiska identitet måste påminnas.

Justitieminister Mahmut Esat Bozkurt sa att det inte fanns någon annan nation som kunde hävda en annan rätt än den turkiska rasen i Turkiet och de som inte var turkar endast skulle ha rätt till slaveri.
Senare förbjöds användningen av termerna ”kurderna” och ”Kurdistan” enkelt och ersattes framgångsrikt med ”Bergsturkar” och” östturkar”. Turkiets president Cemal Gürsel förnekade kurdernas existens vid en presskonferens i London och vid ett tal i Diyarbakır. Dessutom uppmuntrade Gürsel användningen av uttrycket ”Spott i ansiktet på den som kallar dig kurd”. Efter militärkuppen 1971 hänt att kurderna inte faktiskt existerade och deras språk var faktiskt en dialekt av turkiska. Efter militärkuppen 1980 förnekade generalen Kenan Evren kurdisk etnisk identitet och uppgav att användningen av kurdiska kommer från ljudet som hörs när de går över snön och begränsade användningen av kurdiska. Termen ”Bergsturkar” ersattes officiellt 1980 med den nya täckningen” Östturkar”. Rättslig förföljelse och stängningen av DDKO (Revolutionära östliga kulturcentralen) I oktober 1970 arresterades många framstående ledare inom DDKO, och efter militärkuppen i mars 1971 stängdes DDKO. Därefter inleddes rättegångarna mot DDKO. Åtalspunkterna i rättegångarna var att kurderna egentligen inte existerade och att deras språk egentligen var en turkisk dialekt. Åklagarens åtal påstod att den stora majoriteten av kurdiska ord faktiskt utgjordes av en blandning av turkiska, arabiska och persiska ord.
De tilltalade hävdade att kurderna hade funnits i östra Anatolien sedan 2000 f. Kr, medan turkarna endast kom till Anatolien på 1100-talet. Dessutom argumenterade de för att kurdiskan är ett indoeuropeiskt språk.
Den militära domstolen försökte förhindra en sådan försvarslinje eftersom den kunde användas som ett argument i
framtiden, men till slut accepterades den och inkluderades i rättegångarnas auktor.
De flesta av de tilltalade dömdes till mer än 10 års fängelse. I mars 2021 släppte Turkiets utbildningsdepartement en skolbok om provinsen Diyarbakik, där är en kurdisk stad, utan att nämna kurderna eller det kurdiska språket alls. Det påstås också att språket som talas i Diyarbakir liknar en turkisk dialekt som talas i Baku, Azerbajdzjan. I augusti 2021 ändrades namnet på en moské från 1600-talet i Kilis från ”Kürtlerin Camii” (Kurders moské) till ”Türklerin Camii” (Turkarnas moské). Tusentals kurdiska namn på bosättningar och platser har ändrats, och detta fortsätter fortfarande.
Vi ska inte glömma att Mustafa Kemal Atatürks ideologi, vars stafett bär denna ideologi, är hans parti CHP.

Turkiska stadens alla påtryckningar hjälpte inte att turkiska få fäste i Kurdistan Bakur. Men,
1: På 1970-talet när den marxistiska, leninistiska och maoistiska ideologin började ta form bland kurdiska ungdomar, studenter och intellektuella i Kurdistan, med hjälp av de turkiska vänstern (Kemalisterna), började den få viss fäste i Kurdistan.
2: År 1980, efter militärkuppen där påtryckningarna var stora, öppnades kvällskurser för icke-turkisktalande kurder.
Ny teknologi som TV har kommit in i varje hem med många serier som riktas mot kvinnor. En viktig faktor för språkutvecklingen hemma är kvinnor. Plötsligt började hemmafruar visa intresse för turkiska.
3: Efter 1980-talet började medlemmar av Kurdiska arbetarpartiet sprida sitt politiska budskap på turkiska och de lagliga partierna som hade kopplingar till PKK argumenterade för en demokratisk republik (demokratisk turkisk stat) med hjälp av den turkiska vänstern (Kemalisterna) Denna politik och handlingar förstärkte turkiska i Kurdistan Bakur.
Stort tack Kurdo Baksi.

Du kanske också gillar

Kommentarerna är stängda.