Nyheter

Upprop för kurdiska lärare i Sverige

Kurderna i Sverige har som bekant gjort ett jättebra jobb inom området kurdiskt språk, kultur och litteratur. Användningen av det kurdiska språket ligger långt före andra europeiska länder. Sveriges kurder visas som exempel i användningen av det kurdiska språket och utvecklingen av det kurdiska språket och litteraturen.

Men situationen för det kurdiska språket, oavsett om det är i Europa eller i landet, är i fara. I vissa delar av Kurdistan används kurdiska sällan i vardagen. För att nya generationer inte kan sitt modersmål. Detta är en stor fara för den kurdiska identiteten.

I Sverige är andelen kurdiska elever enligt åren 2018-2020 cirka 10-12 000. Enligt vissa kurdiska lärare har andelen kurdspråkiga elever i skolorna minskat.
Detta väcker oro för det kurdiska språket.

Enligt vår uppfattning vet kurdiska språklärare bättre om problemen med det kurdiska språket och de kurdiska ägarna i skolorna. Därför vill vi, som Förbundet för Kurdistans föreningar i Sverige, diskutera denna fråga med en kurdisk språklärare.

På grund av risken för spridning av coronaviruset är vår rekommendation att hålla möten på ZOOM´ och WEB TV. Enligt honom är kartan en väg framåt. Vi som Kurdistans förbund i Sverige vill fullgöra vårt ansvar av hela vårt hjärta och själ. Vad som än fungerar för oss i detta avseende är vi redo att implementera.

Vår begäran till kurdiska språklärare är att delta i mötena på ZOOM´. Vi vet mycket väl att kurdiska språklärare i Sverige är mycket lyhörda för kurdisk språkundervisning.

Lärare som vill delta i möten på ZOOM´ kan skicka sina e-postadresser och telefonnummer till info@fkks.se.

2021-08-08
Hälsningar
Kovan Amedî
Ordförande i FKKS

Du kanske också gillar

Kommentarerna är stängda.