Kurdiska Riksförbundet
فیدراسیونی کومه له کوردستانییه کان له سويد

Federasyona Komeleyên
Kurdistanê Li Swêd

Organên FKKS´ê

Komîteya Karger

Berzan Koçkaya

Serok
Komîteya Giştî
Komîteya Rawêj
Komîteya Çavdêr