Kurdiska Riksförbundet
فیدراسیونی کومه له کوردستانییه کان له سويد

Federasyona Komeleyên
Kurdistanê Li Swêd

Pêyvendî

E-mail: info@fkks.se

Serok: kovan.amedi@fkks.se

Tel: 0046 (0) 70 555 81 41

Adresa serlêdanê: Råsundavägen 148. 169 36 Solna