Nyheter

Federation of Kurdistan Associations håller sin 29:e kongress i Sverige

Den 08.08.2020 höll Kurdistans förbund i Sverige sin 29:e kongress i Eslikstuna. Medlemsföreningarna och FKKS:s organ anordnade sin kongress med deltagande av 50 representanter. På grund av Corona-viruset var delegaternas deltagande i kongressen begränsat till 50 personer.

Kongressen valde sina organ såsom exekutivkommittén, generalkommittén, övervakningskommittén och den rådgivande kommittén. Efter kongressen höll generalkommittén sitt första möte, där Kovan Amedî valdes till federationens ny president.

Kovan Amedî tackade först alla kongressrepresentanter för deras förtroende.
Tack till den tidigare arbetskommittén, tack till den tidigare ordföranden för Fkks´ Keya olzol som har arbetat tillsammans i många år i förbundets organ. Han tackade också före detta KK-medlemmen Mardin Baban och Jotkar ferif som var tidigare sekreterare i Fkks´.

Tack till Mr. Rezan Mustafa och alla medlemmar i den rådgivande och övervakande kommittén för deras arbete och förberedelser inför kongressen. För ledningen av kongressen, tack till representanterna för Kek Aziz Alişs domstol, Dr. Kisme Mirkhan och Dilan gjorde grundtonen för att leda kongressen med stor lyhördhet.

Du kanske också gillar

Kommentarerna är stängda.