Genel

Internationella Modersmålsdagen

21 februari infaller internationella modersmålsdagen! Syftet med dagen är att främja språklig mångfald. Dagen instiftades av Unesco år 1999 och uppmärksammas sedan dess varje år den 21:a februari.

Alla barn har rätt att växa upp med och tala sitt modersmål, oavsett var de bor. Barnkonventionen, som har skrivits under av 196 stater, är tydlig med att barn som tillhör en etnisk, religiös eller språklig minoritet eller ursprungsbefolkning inte ska förvägras rätten att tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, utöva sin egen religion, och använda sitt eget språk.

I Turkiet har det kurdiska språket sedan 1924 varit förbjudet. Turkiet har inte erkänt det kurdiska folkets existens.

Turkiet är dock en av de 196 stater som skrivit under Barnkonventionen. Trots det erkänns inte det kurdiska språket idag i Turkiet och den får inte användas i det obligatoriska utbildningssystemet.

Kurdiska folket kräver att kurdiskan ska erkännas som officiellt språk i Turkiet. De kräver också att utbildning på kurdiska ska ske inom det utbildnings- och administrativa systemet, vara en del av kulturuttrycket, synas inom media, och inom samtliga officiella områden i Turkiet.

I världen finns över 50 stater där fler än ett officiellt språk samsas och samverkar inom landets gränser, Turkiet är dock inte ett av dem.

Kurdiska riksförbundet efterlyser ett brett stöd för de universella rättigheterna varje individ och folk har. Inför den internationella modersmålsdagen i år uppmanar vi våra svenska vänner, politiker och riksdagsledamöter att med signera ett särskilt stöd åt kurdiska folkets existens och rätt till utbildning på kurdiska. Ett gemensamt stöd till förmån för kravet att kurdiska språket ska erkänns som officiellt språk i Turkiet.

11.02.2021

Vänligen

Kovan Tunaramedi
Ordförande för Kurdiska Riksförbundet

Du kanske också gillar

Kommentarerna är stängda.