Pressmeddelande

Modersmål är en naturlig rättighet!

Den 08.10.20 begärde Kristdemokratiska partiets (KD) sekreterare Peter Kullgren i ett uttalande i Sveriges radio Ekot att modersmålsundervisningen i skolan ska avskaffas. Enligt Peter Kullgren finns det brister i modersmålsundervisningen och de kostnader som uppstår kan användas inom andra utbildningsområden.

Ordförande för Kurdiska Riksförbundet, uttryckte i ett brev sitt missnöje med Peter Kullgrens uttalande:

Modersmål är en naturlig rättighet!

Modersmålsundervisning är en av de viktigaste mänskliga rättigheterna. De argument som Peter Kullgren framför är inte realistiska och kan inte ligga till grund för att ta bort modersmålet för utlänningar som bor i Sverige. Bristen på utbildning på modersmålet är inte ett skäl för att avskaffa mänskliga rättigheter. I detta avseende bör man istället för att ta bort rätten till modersmålsundervisning ta lösningen på allvar och rätta till de brister som finns.

Som ett förbund av Kurdistans föreningar i Sverige blev vi mycket ledsna över begäran från Kristdemokratiska partiets sekreterare Peter Kullgren. Enligt de uppgifter vi har fått sammanträder Kristdemokratiska partiets fullmäktige i morgon i Stockholm. Vi hoppas att deras fullmäktigeledamöter inte accepterar Peter Kullgrens begäran. Jag tackar dem på förhand.

VI uppmanar svenska partier och organisationer, uppmanar alla utländska demokratiska organisationer och uppmanar även modersmålslärare att inte tiga mot Peter Kullgrens missriktade begäran.

Du kanske också gillar

Kommentarerna är stängda.