MinnaPressmeddelande

KRF i Sverige vill hedra Seyid Riza och hans vänners minne

På 86-årsdagen av Seyid Rıza Dersimi och hans vänners martyrdom, Kurdiska Riksförbundet i Sverige vill hedra deras minne med djup respekt. Deras mod och uppoffring kommer alltid att finnas förankrat i kurders hjärtan.

Seyid Rıza Dersimi var en ikonisk kurdisk ledare, vars namn har präglat kurdisk historia och kamp för rättvisa. Han och hans kamrater försvarade kurdiska folkets rättigheter och värdighet, trots att de ställdes inför allvarliga utmaningar och förtryck.

Genom deras ädelmodiga offer i den gemensamma kampen för kurdisk folkets rättigheter visade de sitt mod och sin styrka. Dessa heroiska gestaltningar påminner oss om de utmaningar som det kurdiska folket har stått inför, både förr och nu. Därför är det av yttersta vikt att vi inte glömmer deras kamp och att vi fortsätter att kämpa för en rättvis och demokratisk värld där varje persons rättigheter respekteras.

När vi minns och hedrar Seyid Rıza Dersimi och hans vänner, erkänner vi deras stora uppoffringar och tillfogade för…

Kurdiska Riksförbundet i Sverige

Du kanske också gillar

Kommentarerna är stängda.