Minna

Grattis till befrielsen av Rojava från ISIS.

Vi vill uttrycka vår djupa tacksamhet till peshmerga-styrkorna och krigarna från västra Kurdistan som kämpade modigt och offrade mycket för att befria Rojava från terroristorganisationen ISIS. Era insatser och beslutsamhet har gjort det möjligt för människor i Rojava att återfå sin frihet och säkerhet.

Vi beundrar er mod och ert engagemang för att skydda mänskliga rättigheter, demokrati och pluralism. Era strävanden är en förebild för oss alla och visar att med enhet och styrka kan vi övervinna de mest svåra utmaningar.

Som ordförande för Kurdiska Riksförbundet i Sverige vill jag uttrycka mina mest uppriktiga gratulationer och mitt djupaste tack till peshmerga-styrkorna och krigarna från västra Kurdistan. Ert heroiska arbete kommer alltid att bli ihågkommit och uppskattat av oss alla.

Kurdiska Riksförbundet

Du kanske också gillar

Kommentarerna är stängda.