Minna

Låt oss därför fortsätta hedra Idris Barzanî

Det är med djup respekt och tacksamhet vi tar till oss Idris Barzanîs arv och minne, även efter 37 år sedan hans bortgång den 31 januari 1987. Idris Barzanîs insatser och bidrag till Kurdistan och dess kamp för självständighet kan inte överskattas. Även om åren har gått, lever hans minne vidare och fortsätter att påverka och inspirera många människor.

Idris Barzanî var en förebild för mod och hängivenhet. Genom att hedra honom visar vi vår tacksamhet för hans outtröttliga kamp för Kurdistan och förståelsen av dess betydelse för frihet och rättvisa. Vi bör ta en stund för att reflektera över hans bidrag och uppskatta hans oerhörda betydelse för Kurdistan.

Som vi minns Idris Barzanî bör vi inte heller glömma de många martyrer som har offrat sina liv för vår nation. Deras uppoffringar har format vår historia och deras modiga insatser bör alltid hedras. Tillsammans med Idris Barzanî och alla andra martyrer har de banat vägen för Kurdistans strävan efter självständighet.

Låt oss därför fortsätta hedra Idris Barzanî och alla martyrer genom att hålla deras minnen levande. Genom att sträva efter frihet och rättvisa i Kurdistan visar vi vår respekt och tacksamhet för deras storslagna offer. Tillsammans kan vi forma en framtid där deras drömmar om ett självständigt Kurdistan blir verklighet.

Kurdiska Riksförbundet i Sverige

Du kanske också gillar

Kommentarerna är stängda.