Pressmeddelande

Låt oss minnas och hedra Celadet Ali Bedirkhan

Det har gått 72 år den kurdiska lingvisten, journalisten och författaren Celadet Ali Bedirxan bort gång
I dag minns och hedrar vi Celadet Ali Bedirkhan. Celadet Ali Bedirkhan var en framstående kurdisk intellektuell och politiker, född den 26 juni 1893. Han var en förespråkare för kurdisk kultur och historia och verkade för kurdisk självständighet.
Bedirkhan var en viktig figur inom kurdisk nationalism och utvecklade det kurdiska skriftspråket baserat på det latinska alfabetet, kallat Kurmanji. Han arbetade för att främja utbildning och kulturellt medvetande bland kurderna.
Vi hedrar Celadet Ali Bedirkhan för hans bidrag till kurdisk kultur och kampen för kurdisk identitet och självständighet. Genom sitt arbete och engagemang har han bidragit till att stärka det kurdiska samhället och sprida medvetenheten om kurdernas historia och kultur.
Låt oss minnas och hedra Celadet Ali Bedirkhan och fortsätta att uppmärksamma och stödja kurdiska rättigheter och kulturellt mångfald.

Du kanske också gillar

Kommentarerna är stängda.