Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 

Şifa Barzani stärker samarbetet med kurdiska diaspora företrädare i Sverige

Tack Şifa Barzani för ditt besök i Stockholm. Şifa Barzani stärker samarbetet med kurdiska diaspora företrädare i Sverige under sitt besök i Stockholm. Kurdiska riksförbundet i Sverige och kurdiska diaspora föreningen i Sverige hade nöjet att välkomna Şifa Barzani, den kurdiska diaspora företrädaren i utlandet, under hans besök i Stockholm.

Syftet med besöket var att lyssna på kurder i Sverige och öppna dörren för fördjupat samarbete med de kurdiska diaspora företrädarna i landet. Den 20 april hölls ett framgångsrikt publikt seminarium i ABF-huset i Stockholm, som anordnades av Kurdiska riksförbundet i Sverige och den kurdiska diaspora föreningen i Sverige, där Şifa Barzani ledde diskussionerna.

Seminariet syftade till att ge en röst åt kurder i Sverige och främja en djupare förståelse för deras situation och behov. Den 21 april hölls även några viktigt möten på Kurdiska riksförbundets kansli i Sverige, där Şifa Barzani deltog. Barzani träffade kurdiska diaspora-representanter i Sverige för att diskutera ytterligare samarbete och initiativ med kurdiska civila organisationer och politiska representanter i Sverige.

Mötet erbjöd en unik möjlighet att diskutera frågor av gemensamt intresse och identifiera möjligheter till samarbete och stöd.

Şifa Barzanis besök i Stockholm stärker kurdisk representation ”Şifa Barzanis ankomst till Stockholm har verkligen gett oss styrka.” ”Vi är tacksamma för hans närvaro och engagemang för att stärka samarbetet mellan kurdiska diaspora representanter i Europa och Kurdistan. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans för att främja kurdiska intressen och skapa positiv förändring.”

Şifa Barzani betonar vikten av kurdisk identitet

Şifa Barzanis besök i Stockholm markerar en viktig milstolpe i det pågående arbetet för att stärka kurdisk representation och främja kurdiska intressen i Sverige. Genom att öppna dörren för fördjupat samarbete och dialog har Şifa Barzani visat sitt engagemang för att stärka banden mellan kurdiska diaspora gemenskaper och Kurdistan.

Han har betonat vikten av att diaspora kurder ska satsa på att inte glömma sitt ursprung, språk och att upprätthålla kontakten med hemlandet.

• Med vänliga hälsningar

• Berzan Kockaya

• Ordförande för Kurdiska riksförbundet i Sverige

den 24 april 2024, Stockholm, Sverige.

Du kanske också gillar

Kommentarerna är stängda.