Pressmeddelande

Uppmaning Till Alla Svensk-Kurder: Rösta I De Allmänna Valen 2022!

Kurder har i över 60 år immigrerat till Europa och Sverige av politiska, sociala och ekonomiska skäl. Oftast till starka demokratier där grundläggande fri-och rättigheter samt mänskliga rättigheter respekteras och erkänns. Med målet om att kunna leva i fred och frihet.

Vid sidan av kulturella och språkliga rättigheter, så har även möjligheten till självförsörjning och högre utbildning varit viktiga i valet.

Det gör att svensk-kurder känner en stor uppskattning och ett allmänt värnade för sitt nya hemland Sverige – där en känsla för plikt och rätt går hand i hand.

Incitamenten till etablering och integration har således varit hög inom den svensk-kurdiska diasporan. Samtidigt som den svensk-kurdiska diasporan har fortsatt varit starkt präglad av den nationella kurdiska frihetskampen för frihet, demokrati och självbestämmande.

Historiskt sett har organisationsgraden bland svensk-kurder varit högre i förhållande till andra immigrant grupper i Sverige. Svensk-kurder har dessutom under en längre tid byggt upp egna rikstäckande språk- och kulturorganisationer. Exempelvis Kurdiska riksförbundet i Sverige men även kvinno-, kultur- och studentorganisationer.

Samtidigt har svensk-kurder också anslutit sig till de mer etablerade organisationerna i Sverige – för att stärka integrationen. Idag bidrar svensk-kurder till Sveriges utveckling och välstånd – och vi är en del av den svenska gemenskapen. Tredje generationen av svensk-kurder bor idag i Sverige.

Vi är väl representerade inom Sveriges politiska partier, fackförbund, näringsliv, film och media – samt andra viktiga institutioner. Med andra ord finns det en väl etablerad grund för solidaritet och arbetet för den nationella kurdiska frihetskampen.

Sveriges ansökan till Nato har idag gett upphov till att kurdfrågan blivit ett hett debattämne. Turkiet fortsätter till varje pris och vid varje politiskt tillfälle att hitta påtryckningsmedel för att fortsätta tyrannisera och förtrycka kurder.

Svensk-kurdernas deltagande i allmänna valen den 11:e September blir därför extra viktig. Svensk-kurder behöver fortsatt höja sina röster och inte vända ryggen till politisk påverkan.

Idag bor det ca 150 000 kurder i Sverige. De flesta är svenska medborgare. Kurder i Sverige måste med all sin kraft fortsätta bidra till den svenska demokratin. Såväl som inom inrikes- som utrikesfrågor.

Vår önskan är dock att Sverige ska fortsatt vara en stark internationell röst i arbetet för fred, mänskliga rättigheter och demokrati. Sverige måste också fortsatt stödja olika förtryckta folkgruppers kamp till frihet, demokrati och självbestämmande.

Idag har vi många svensk-kurder och kurd vänner som ställer upp i de allmänna valen i Sverige. De är många och de behöver ditt stöd.

Vi uppmanar våra medlemmar och andra svensk-kurder att använda sin röst och rösta efter sina egna politiska preferenser och önskemål.

21.08.2022

Kurdiska Riksförbundet i Sverige

Du kanske också gillar

Kommentarerna är stängda.