Agahdarî

Di Salvegera Koça Dawi Ya Serokê Nemir Mustafa Barzaní, Bi Rêz Ü Hurmet Bi Bírtinin

Gava serok Mustafa Barzaní, birayê wiyê mezin sex Avdilselam hati bú li darve kirin, ew 11 sali bú, Ew birayê xwe li sê darê daliqandí dibine. Hingê sozek weha da bú xwe ku ew tu caran nekeve ber destê dijmin.

Sembola hevkaríú hemderdiya gelê Kurdistanê, general MUSTAFA BARZANí, pişti peymana İran ú Iraqê di hevpeyvinek bi rojnamevanek ereb ra usa dibêje: ” Ez viya dibêjim ku şoreşa Kurdistanê bi dawi nehatiye.” belê serokê nemir, weki te gotiye şoreşa Kurdistanê bi dawi nehatiye, pişti bixebata salan ü bi hezaran şehidan, gelê Kurdistanê kari bü statuyek federal bi dest bixe.

Belê serokê nemir, şoreş li hemú beşên Kurdistanê her berdewam e!

Federasyona Komeleyên Kurdistan li Swed

Tu jî dikarî bixwazî

Şîrove girtî ne.