AktivitetKongres och Möten

Svensk-Kurdiska Föreningen håller Årskongress i Uppsala

Den 30.01.2022 höll Svensk-Kurdiska Föreningen sin årliga kongress i Uppsala´.

Kongressen öppnades av förre presidenten Mehmut Kaplan. Efter valet av juryn bestående av Huseyin Alpergin, Seyidxan Imrak och Xalil Kerro, med sura ey Erqip och respekt för martyrerna, började kongressen. Med godkännande av dagordningen fortsatte kongressen sitt arbete.
Arbets- och ekonomisk rapport presenterades. Efter diskussion om rapporterna godkändes båda rapporterna och välkomnades till det tidigare arbetsutskottet.

Representanten för FKKS 1-regionen Mehdi Akreyi och presidenten för förbundet Kovan Amedî deltog också i kongressen. Grattis till kongressen och informerade kongressen om förbundets arbete och verksamhet.

Efter förslagen till 2022 års arbete valdes föreningens organ ut.

Arbetsutskott;
Muslum Demir
Heseyin Alpergîn
Dilovan Kerro
Şevder Kariksiz
Fuad Omerî
Mesud Wadî

Rådgivande kommitté;
Reşîd Battê
Brahîm Brahîm
Xelîl Kerro

Revisionskommitté;
Îsmaîl Kamil
Saîd Kerro
Seyidxan Îmrak

Kongressen valde också sina representanter till förbundskongressen och avslutade med glädje kongressen.

Du kanske också gillar

Kommentarerna är stängda.